Projecte Gorgònies

El 2020 es va descobrir un bosc de gorgònies a 19 metres de profunditat al costat de l’entrada del Port de Barcelona. Avui Barcelona s’ha convertit en la primera ciutat marítima del Mediterrani a dur a terme un estudi i restauració activa del seu fons marí amb gorgònies, espècies animals amenaçades i vulnerables conegudes per la seva importància com a proveïdores d’hàbitat per a altres espècies.

Projecte Gorgònia Barcelona

La capital catalana és pionera en aquesta comesa gràcies al projecte “Gorgònia Barcelona”, una iniciativa que va emergir amb el programa de la Unió Europea ResBios i que desenvolupa i impulsa Belong to Sea, companyia que s’encarrega d’acostar el projecte a les empreses i l’administració per a fomentar la seva implicació activa en la preservació de la biodiversitat marina, juntament amb els científics del Institut de Ciències de la Mar-Consell Superior de Recerques Científiques (ICM-CSIC) i de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS), i el suport d’empreses locals, entre elles MB92 Barcelona.

Al projecte s’empren tècniques de restauració basades en el trasplantament. El projecte “Gorgònia Barcelona” consta de tres fases:

  • Primera fase: immersions mensuals planificades a 19 metres de profunditat, en les quals participen BelongtoSea, l’ICM-CSIC i submarinistes de la FECDAS.
  • Segona fase: enfocada en el manteniment i la recuperació de les gorgòniesen aquaris experimentals de l’ICM.
  • Tercera fase: dedicada al transport i devolució de les colònies de gorgòniesa la mar, seguit del seguiment de les colònies recuperades i trasplantades per a avaluar la seva supervivència i creixement.

Què són les gorgònies?

“Encara que s’assemblen a les plantes, com el coral, les gorgònies són animals i el seu treball és crear estructura. Són essencials per a millorar la conservació dels fons marins i exerceixen un paper similar al dels arbres, actuant com a hàbitat natural o refugi per a altres espècies del seu entorn”, indica Josep Maria Gili, professor del CSIC que treballa a l’ICM.

Més articles