QUI SOM

STAFF

Direcció i coordinació editorial:
Manel Martínez, Mariano Pascual.

Disseny i maquetació:
Kala Dem, Núria Vera.

Web: Muntech

Traducció anglès:
Teresa Villoria.

Col.laboradors:
Lluís Artús, Vicens Forner, Pol Montserrat, Antonio Iturbe, Taller d’Història de la Barceloneta, Pexels.

Impressió:
Gráficas 94
DL B 15281-2022
Imprès en paper ecològic
www.essenciabarceloneta.cat
INFO/CONTACTE:
PUBLICITAT: comercial@essenciabarceloneta.cat
CONTINGUT: info@essenciabarceloneta.cat

Publicació de distribució gratuïta.

Essència Barceloneta no es fa responsible de l’opinió dels seus col.laboradors.

Essència Barceloneta és una iniciativa privada independent que actúa sota la denominació social Essència Barceloneta SCP.

Te com a funció principal recopilar, crear i difondre contingut d’interès que faci referència al barri de la Barceloneta, així como dinamitzar possibles actuacions entre els protagonistes del territori, les entitats i les empreses col·laboradores, entre d’altres.

La difusió de l’esmentat contingut prèn forma tant com publicació física de distribució gratuïta (revista), com digital a www.essenciabarceloneta.cat i les seves corresponents xarxes socials.