Millorar la funció cognitiva en la síndrome de Down

L’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques lidera l’estudi que avaluarà si una nova molècula pot servir per a millorar el rendiment cognitiu de les persones amb la síndrome de Down. 
 L’estudi s’inscriu al projecte ICOD (Improving Cognition in Down Syndrome) per a la millora de la cognició en la síndrome de Down, impulsat per la Unió Europea en el marc
del programa finançament d’I+D Horizon 2020, amb una subvenció de sis milions d’euros. L’equip de l’IMIM-Hospital del Mar, està liderat pel Dr. Rafael de la Torre, i té com objectiu final aconseguir un tractament que millori la memòria de treball d’aquestes persones, un dèficit cognitiu clau en aquesta patologia. La memòria de treball és aquella referida a la comprensió del llenguatge, la lectura, les habilitats matemàtiques, l’aprenentatge o el raonament.
El tractament ja ha superat la fase d’assaig amb voluntaris sense la síndrome de Down, a
la qual es buscava certificar la seguretat i tolerabilitat del medicament.
En aquesta nova fase es validarà la seguretat del tractament en persones amb la síndrome de Down i es tindran els primers indicis d’eficàcia. Es calcula que els resultats poden estar disponibles a mitjans del 2023. Es tracta del primer estudi que analitza la viabilitat d’un nou tipus d’abordatge en aquest camp.