Referent com a Hospital d’ aguts

En tots dos casos ho han fet de forma molt satisfactòria, aconseguint una puntuació del 97% sobre el total. Els auditors destaquen la visió estratègica de la institució i els projectes de seguretat i experiència del pacient, entre d’altres.

L’acreditació és un procediment requerit des del Departament de Salut a tots els centres sanitaris d’atenció aguda que presten serveis al sistema públic. A partir d’una autoavaluació basada en el compliment d’estàndards i d’una auditoria externa, es valoren els processos assistencials (hospitalització, urgències, atenció ambulatòria, atenció quirúrgica) i de suport (laboratoris, ús de sang, gestió de residus, etc.), des d’una perspectiva de qualitat i seguretat del pacient i orientada a resultats. Es valoren també aspectes de lideratge, estratègia i estructurals, juntament amb processos i resultats relacionats amb les persones, la societat i l’atenció a pacients i familiars. En total, s’han avaluat un total de 832 estàndards. L’avaluació anterior es va dur a terme l’any 2013.

Uns dels centres d’atenció aguda més ben avaluats de Catalunya

L’auditoria externa va consistir en la verificació de la informació lliurada, mitjançant entrevistes amb professionals, i revisió in situ de les instal·lacions i dels processos. L’equip auditor va destacar com a punts forts tant aspectes lligats a la visió estratègica i al lideratge com aspectes dirigits a l’atenció del pacient. Sens dubte, la bona col·laboració per part de tots els professionals implicats va permetre traslladar a l’equip auditor una visió robusta de tots els aspectes avaluats, que ha permès obtenir un percentatge elevat de compliment i posicionar l’Hospital del Mar i el Centre Esperança com uns dels centres d’atenció aguda referents a Catalunya.

Més articles