El Port de Barcelona avança en el procés de descarbonització

El Port de Barcelona ha començat a treballar en l’electrificació del moll Adossat per subministrar energia renovable als creuers. La futura terminal de MSC tindrà el primer OPS (Onshore Power Supply) per a creuers del Port.

L’OPS és un sistema per connectar els vaixells a la xarxa elèctrica, fent possible que les embarcacions apaguin els seus motors quan estan atracats, reduint significativament les emissions a l’atmosfera i eliminant el soroll. El Port de Barcelona tindrà aquest any els primers OPS per a vaixells de mercaderies i el 2026 estarà operatiu el primer OPS per a creuers. La licitació, que ha de rebre el vistiplau del Consell de Ministres, preveu un pressupost de 14.524.755,63 euros.

Paral·lelament i dins del mateix Projecte Nexigen, s’ha adjudicat la construcció d’una bateria de set conduccions soterrades que connectaran els molls de l’Energia i Adossat. La construcció permetrà connectar els OPS de les terminals de creuers del moll Adossat a la xarxa de mitja tensió que els subministrarà electricitat.

La connexió tindrà una longitud de 700 metres i passarà a 32 metres sota el nivell del mar, creuant el canal de navegació. Amb ella es garanteix el futur subministrament dels serveis generals de les terminals projectades en el moll Adossat.

OPS
Onshore Power Supply (OPS) és una tècnica que consisteix en la connexió a la xarxa elèctrica dels vaixells atracats al port. Això permet apagar els seus motors durant l’atracament en no ser necessaris com fins ara per a la generació d’energia. Amb el consegüent estalvi d’energia i emissions.

Més articles