Estudis amb oportunitats laborals

L’Institut de Nàutica de Barcelona (d’ara endavant INB), va iniciar la seva activitat docent el curs 2015/2016. És un centre públic de formació professional integrada especialitzat en el sector de la nàutica esportiva i de lleure, ubicat al barri de la Barceloneta. L’objectiu de l’INB és formar i qualificar els professionals del mar, amb les competències tècniques i actitudinals que requereix el sector de la nàutica esportiva i recreativa.

 

Un model emergent que aposta per impartir tota la formació professional que requereix el sector.

L’INB ofereix estudis relacionats amb l’àmbit de la nàutica i també de l’àmbit esportiu, de diferents nivells: Programes de Formació i Inserció Laboral, Graus Mitjans i Graus Superiors.

Aprofitant l’avantatge competitiva que suposa la nostra ubicació i la nostra relació amb les empreses i entitats del sector, estem promovent una incessant relació amb el sector esportiu i professional, amb la finalitat d’aportar un valor afegit a l’alumnat, tant en el sentit tecnològic com en la transmissió de valors professionals i facilitar així, la ràpida incorporació de les novetats tecnològiques en el currículum formatiu.
Comptem amb sòlides col·laboracions amb les principals empreses i institucions de l’àmbit nàutic, concretades en jornades tècniques, visites, formació, pràctiques en entorns laborals, projectes de transferència de coneixement, estades de professorat, incorporació d’especialistes,… S’ha augmentat el nombre de convenis marc de formació en centres de treball i DUAL i compten amb més de 200 empreses conveniades.
El primer contacte de l’alumnat amb l’empresa, és durant el període de pràctiques i formació que es realitza en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa (DUAL). Un nombre considerable d’empreses, ja contracten l’alumnat, un cop finalitzades les pràctiques.

Amb un 90% d’inserció laboral

Cal destacar el servei de borsa de treball per poder connectar les demandes laborals del sector amb l’alumnat i exalumnat de l’institut. Una borsa dinàmica, amb més de 150 empreses registrades i 180 ofertes actives.
Segons les enquestes realitzades en el propi institut, l’índex d’inserció laboral de l’alumnat que es gradua, és d’un 90%, del qual, el 85% treballa en empreses relacionades amb els estudis cursats.
Està clar que el desenvolupament sostenible de l’economia blava i els diferents esdeveniments que tenen lloc als ports esportius, com és l’exemple de la Copa Amèrica, que se celebrarà aquest any a la ciutat de Barcelona, tindran un impacte directe i molt positiu en la formació i l’ocupació del sector nàutic.

Més articles