1ª Jornada Internacional de Comerç emblemàtic a ciutats europees

Barcelona, París, Roma i Lisboa impulsen una aliança municipal europea per a la preservació i protecció dels comerços emblemàtics.

Celebrada a Barcelona, la Jornada te com  a objectiu crear estratègies conjuntes per preservar el patrimoni comercial europeu. Durant la jornada, s’ha signat la “Declaració de Barcelona sobre la preservació i promoció dels establiments comercials emblemàtics”. El document contempla, entre d’altres, instar el Parlament Europeu per tal que reconegui el valor d’aquests establiments per a la identitat  europea.

Aquesta declaració reconeix el paper crucial que juguen els governs locals en el lideratge   de la protecció i la valorització dels establiments comercials emblemàtics i remarca la necessitat d’elaborar aliances a escala local amb totes les parts implicades.

La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha destacat que “els Establiments comercials emblemàtics els hem de preservar urbanísti cament, protegir com a patrimoni històric però no podem permetre que esdevinguin museus, han de ser també viables econòmicament”.

La regidora de Comerç, Mercats i Consum, Montserrat Ballarín, ha explicat que “aquesta jornada d’avui és la llavor del que esperem que sigui un arbre ben gran, una xarxa de ciutats europees per preservar i protegir els Establi- ments comercials emblemàtics” .

A més, tal i com recull la Declaració, els establiments comercials emblemàtics han de participar en la cocreació de les polítiques municipals sobre el comerç de proximitat per tal de garantir-ne la competitivitat, avançar en la professionalització del sector i en la digitalització, a través de la formació i amb assessorament jurídic i legal i acompanyament en la gestió de l’activitat econòmica.

També pot interesarte

Platjeta

És Diumenge, el barri resplendeix d’alegria. La música inunda els carrers

Més articles