La pesca és una activitat econòmica totalment sostenible. És la nostra forma de vida

L’ofici de pescador no és sortir i capturar el màxim de peix possible. El pescador és el primer interessat a implementar accions destinades a aconseguir que els recursos marins perdurin  i es regenerin. 

Per això, els pescadors de Barcelona apliquen tres criteris sostenibles a l’hora d’exercir:

Sostenibilitat econòmica: l’activitat està regulada administrativament, i es vetlla per un preu just del peix, que permeti viure dignament al pescador alhora que s’ofereix al consumidor un producte fresc de proximitat i assequible. Per això s’han establert períodes de veda restrictiva i horaris de treball reduïts i una transparència total sobre captures, espècies, mida i preus.

Sostenibilitat mediambiental: els pescadors són els ulls del mar. A més del peix, cada dia recullen quilos i quilos d’escombraries que transporten a deixalleries específiques del port.

Sostenibilitat social: l’ofici de pescador no és fàcil. El medi marí és un espai hostil on el treball en equip i ben organitzat és imprescindible perquè funcioni.  És un ofici molts cops heretat de generacions en generacions, tradicional i alhora adaptat al món actual, ja que s’ha trobat un aliat molt important en les noves tecnologies que ajuden a poder oferir cada cop més un producte segur tot respectant l’entorn mentre es manté la professió.

José Manuel Juárez,
Patró Major de la Confraria de Pescadors de Barcelona