El medi marí està seriosament amenaçat

Els efectes del canvi climàtic i l’impacte de deixalles i residus són dues de les amenaces més greus per la salut del medi marí.

L’augment de les temperatures i del nivell del mar facilita l’aparició d’espècies invasores a les nostres costes i agreuja els efectes dels temporals, l’erosió de les platges i els danys a les infraestructures amb costosíssimes conseqüències. L’augment de la freqüència i la intensitat de les sequeres interromp l’aportació de sediments i aigua pels rius, necessaris per nodrir de sorra les nostres platges i per aportar nutrients pel plàncton.

Els plàstics constitueixen gairebé el 80% de les deixalles als oceans i sumen aproximadament uns 150 milions de tones. Malgrat que accions recents com les prohibicions de certs tipus de plàstics d’un sol ús per la Unió Europea han fet que les deixalles marines hagin minvat més d’un 30% a les platges europees, calen accions més dràstiques per minimitzar un problema que produeix la mort de desenes de milers de tortugues marines i un milió d’aus cada any. La responsabilitat de canviar de model és compartida per tots els nivells de la societat: individual, comunitària, empresarial i política.

Les activitats, tallers i xerrades oferides pel Centre de la Platja ens ajuden a entendre i prendre consciència d’aquests problemes, però també a descobrir els bells i rics ecosistemes que constitueixen les platges de Barcelona.

Podeu trobar el programa a https://www.barcelona.cat/centreplatja

Seguiu el grup d’amics del Centre de la Platja a Instagram @centredelaplatja_bcn

Per a rebre butlletí informatiu mensual (Ecologia i sostenibilitat): https://comunica.barcelona.cat/inici

Agenda + Sostenible https://ajuntament.barcelona.cat/agendasostenible/ca

Més articles