Responent a les necessitats de professionals de la comunitat portuària

L’Institut de Logística de Barcelona va obrir les portes el setembre de 2022, fruit d’un acord entre el Port de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Va néixer per respondre a les necessitats de professionals de la comunitat portuària i d’internacionalització de l’empresa.

Una comunitat, el Port de Barcelona, que és una infraestructura que compta amb més de 500 empreses que desenvolupen la seva activitat i generen al voltant de 40.000 llocs de treball.

Ubicat al World Trade Center Barcelona, actualment ja porta dos cursos en funcionament. És un centre professionalitzador, plenament dedicat a la formació professional específica del sector. Actualment, compta amb més de 400 alumnes, un equip de més de 40 docents especialitzats i la col·laboració amb les empreses del sector, ja que tot l’alumnat de formació professional ha de fer un període formatiu de pràctiques a les empreses.

En aquest sentit, l’Institut de Logística de Barcelona és un centre de formació professional integrada, on es poden estudiar les professions que donen resposta als perfils més demandats pel sector.

Oferta formativa:

● Formació professional de grau mitjà en Activitats Comercials amb perfil Logística

● Formació professional de grau mitjà en Gestió Administrativa

● Formació professional de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

● Formació professional de grau superior en Comerç Internacional

● Formació professional de grau superior en Transport i Logística

● Formació professional de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa amb perfil Ciberseguretat

Els valors diferencials del projecte educatiu són l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, l’aprenentatge dels idiomes a tots els estudis i la internacionalització.
Totes les formacions reglades de formació professional que s’ofereixen tenen un grau d’inserció laboral molt elevat, que en el cas de grau superior supera al 70%, i permeten formar-se per treballar dins del sector en diferents posicions de la cadena logística i d’internacionalització de l’empresa.

També està autoritzat pel SOC com a centre de formació professional per l’ocupació i es poden cursar certificats de professionalitat, actualment, el certificat d’Activitats auxiliars de comerç.

 

Els dies 23 i 24 de maig, es van celebrar les cerimònies de graduació de la primera promoció completa d’alumnat de l’Institut de Logística de Barcelona, amb la presència del president del Port, el Sr. Lluís Salvadó i la Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, la Sra. Mercè Massa.

Més articles